Ansawdd
HIGH
LOW
Cyflymder chwarae yn ôl
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
2
Dewisiwch ffrwd
1
2
Ailchwarae'n ddiofyn
ON
OFF
Rheolaethau troshaen
YES
NO
Ansawdd
-PLAYFROM-
Chwarae
01:42
Cynllun Strategol Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae’r Cynllun Strategol hwn, ar gyfer y cyfnod hyd at 2025, yn mynegi ein gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer swyddogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel corff arweiniol sy’n gwreiddio’r Gymraeg fel rhan hanfodol o batrwm dysgu gydol oes pobl Cymru, ac yn benodol yng nghyd-destun addysg ôl-16 ac addysg uwch.

00:00 / 00:00