Ansawdd
HIGH
LOW
Cyflymder chwarae yn ôl
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
2
Dewisiwch ffrwd
1
2
Ailchwarae'n ddiofyn
ON
OFF
Rheolaethau troshaen
YES
NO
-PLAYFROM-
Chwarae
00:51
Cyflwyno Porth Adnoddau'r Coleg Cymraeg

Cyflwyniad byr sy'n rhoi trosolwg o lwyfannau e-ddysgu'r Coleg Cymraeg.

www.porth.ac.uk

00:00 / 00:00