Ansawdd
HIGH
LOW
Cyflymder chwarae yn ôl
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
2
Dewisiwch ffrwd
1
2
Ailchwarae'n ddiofyn
ON
OFF
Rheolaethau troshaen
YES
NO
Ansawdd
-PLAYFROM-
Chwarae
02:34
5. Beth sydd i gyfrif am apêl 'Grand Slam'?

John Hefin, cyfarwyddwr a chyn-bennaeth Drama BBC Cymru, yn trafod ei waith a'i yrfa.

00:00 / 00:00