Ansawdd
HIGH
LOW
Cyflymder chwarae yn ôl
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
2
Dewisiwch ffrwd
1
2
Ailchwarae'n ddiofyn
ON
OFF
Rheolaethau troshaen
YES
NO
Ansawdd
-PLAYFROM-
Chwarae
02:48
7. Allwch chi grynhoi eich cyfnod yn y BBC?

John Hefin, cyfarwyddwr a chyn-bennaeth Drama BBC Cymru, yn trafod ei waith a'i yrfa.

00:00 / 00:00