Ansawdd
HIGH
LOW
Cyflymder chwarae yn ôl
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
2
Dewisiwch ffrwd
1
2
Ailchwarae'n ddiofyn
ON
OFF
Rheolaethau troshaen
YES
NO
Ansawdd
-PLAYFROM-
Chwarae
01:39
4. Beth a'ch denodd at greu cynhyrchiadau ar gyfer plant a phobl ifanc?

Yr animeiddiwr Aron Evans, Dinamo Productions, yn trafod ei waith a'i yrfa.

00:00 / 00:00