Ansawdd
HIGH
LOW
Cyflymder chwarae yn ôl
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
2
Dewisiwch ffrwd
1
2
Ailchwarae'n ddiofyn
ON
OFF
Rheolaethau troshaen
YES
NO
Ansawdd
-PLAYFROM-
Chwarae
02:07
9. Beth ydych chi'n credu yw'r rhesymau dros lwyddiant eich ffilmiau?

Naomi Jones, animeiddwraig, yn trafod ei gwaith a'i gyrfa.

00:00 / 00:00